Teknopolitisk Studiegrupp

fre 16 januari 2015


I mitten på Februari siktar vi på att köra igång med studieprogrammet.

Målet är att förstå hur teknik/hacker-kultur fungerar i ett större, filosofiskt och politiskt sammanhang. Vi läser olika texter, funderar och träffas sedan på Internet för att diskutera. Studiegruqppen är öppen för alla och gratis; du behöver inte vara medlem i Sparvnästet. Studieträffarna är fristående och man kan välja att delta i en eller flera.

Planen är att vi gräver där vi står genom att studera vår högteknologiska kultur med några av de verktyg som framgångsrikt använts inom andra områden. Vad betyder feministisk-analys, vad är queerteori och vad kan de lära oss om dataspel? Kan marxistisk ekonomisk teori fördjupa vår kunskap om produktionen av fri mjukvara? Vi trevar oss fram, experimenterar, forskar och skapar förhoppningsvis tillsammans en bättre förståelse för vad vi håller på med.

Konkret kommer det att gå till såhär; Sparvnästet presenterar en studieplan med ett par områden vi vill fördjupa oss i. Varje område presenteras kort tillsammans med en litteraturlista. Deltagare studerar och funderar på ett område under två veckor, sedan träffas vi på nätet för att diskutera.

Mer information och studieplan finns här

Vi hoppas på en blandning av deltagare med olika bakgrund; hackers, makers, aktivister, filosofer, diy-entisaster, programmerare, gamers och andra.

Välkommen!

Träff 0 - 2015-02-18, 21:00 - 22:00 - Intro och uppstart

Träff 1 - 2015-03-04, 21:00 - 22:00 - Diversity in tech

Träff 2 - 2015-03-18, 21:00 - 22:00 - Hackerkultur

Träff 3 - 2015-04-01, 21:00 - 22:00 - Fri mjukvara

Träff 4 - 2015-04-15, 21:00 - 22:00 - Hackers och aktivister