Studieplan 2015

Detta är studieplanen för Sparvnästets teknopolitiska studiegrupp. Här hittar du literaturlista och datum för de olika teman vi skall studera. Läs materialet och delta i en online-träff för att diskutera det.

Vi har sammanställt ett par frågor till varje träff. Du kan utgå ifrån dessa när du läser, eller hitta på helt egna frågeställningar.

Bakgrund och generell information om studiegruppen hittar du i vårt tidigare bloginlägg . Information om hur du kommer in i chattrummet vi använder finns på introträff-sidan.

Träff 0 - 2015-02-18, 21:00 - 22:00 - Intro och uppstart

Träff 1 - 2015-03-04, 21:00 - 22:00 - Diversity in Tech

Träff 2 - 2015-03-18, 21:00 - 22:30 - Hackerkultur

Träff 3 - 2015-04-01, 21:00 - 22:30 - Fri mjukvara

Träff 4 - 2015-04-15, 21:00 - 22:30 - Hackers och aktivister

Träff 0 - Introduktion

2015-02-18 - 21:00 - 22:00

Lite blandad praktisk information. Vi håller antagligen inte på en hel timme.

Träff 1 - Diversity in Tech

2015-03-04 - 21:00 - 22:00

Det finns strukturella problem med jämställdhet och rasism i tech/gamer/DIY/hacker/FLOSS-världen. För att vara en kultur som hävdar sig enbart se till vad en kan, säger och gör är det anmärkningsvärt att den nästan uteslutande består av vita cis-män.

Studiefrågor:

> Varför blossade gamergate upp just inom IT/tech?
> Skillnader när män och kvinnor agerar mot sexism och trackaserier?
> Hur hanterar vi situationen när trakasserier och hot rättfärdigas som "Freedom of Speech"? Vad är skillnaden? Finns det en skillnad? Vad är "Freedom of Speech"?
> Har tech-kulturen en chans att överleva utan att kunna ta kritik?
> Vad får trackaserier för konsekvenser kortsiktigt? Vad händer när säkerhetsprojekt och organisationer när de associeras med kvinnohat? (vad händer med EFF som exempel, Mozilla, Git som annat).
> Varför kan vi inte släppa vår hjältedyrkan? Varför är fortfarande Linus Torvalds och Assange heliga?

Studiematerial:


On freedom of speech and harassment - Kathy Sierra

"Online Harassment: Hacker Culture" - Ayesha aka aSh

"It’s Not an Asshole Problem—It’s a Bystander Problem" - Cate Huston

"Harassment of Female Community Tech Leaders & the After-effects" - Amy Chen

"Abusing Contributors is not OK" - Nick Coghlan

"It’s Not “Too Late” for Female Hackers" - Katie Siegel

"Hacking into Hacking: Gender and the Hacker Phenomenon" - A. E. Adam

"Women Hackers--a report from the mission to locate subversive women on the net"
- Cornelia Sollfrank, Rotterdam, 1999

"HOWTO Encourage Women in Linux" - Val Henson

Women-friendly events

"Gender and Ethnicity; A Portrait of J. Random Hacker" - Jargon file

Extra studiematerial (frivillig fördjupning):

Tropes vs. Women in Video Games (video series) - Anita Sarkeesian
Damsel in Distress Part 1 (23min): http://youtu.be/X6p5AZp7r_Q
Damsel in Distress Part 2 (26min): http://youtu.be/toa_vH6xGqs
Damsel in Distress Part 3 (23min): http://youtu.be/LjImnqH_KwM
Women as background decoration, part 1 (32min): http://youtu.be/4ZPSrwedvsg
Women as background decoration, part 2 (29min): http://youtu.be/5i_RPr9DwMA

"More than a Damsel in a Dress: A Response" (13min): http://youtu.be/HJihi5rB_Ek

Erfarenheter från produktionen av videoserien:

"Misogyny, Racism and Homophobia: Where Do Video Games Stand?"(56 min) - Manveer Heir

"31c3: inclusivity, bias and awareness" - Zara

"2015" - Zoe Quinn

Hack Code of Conduct examples:

"Liberating Ourselves Locally"
a people-of-color-led, gender-diverse, queer and trans inclusive hacker/maker space in East Oakland

Double Union is a hacker/maker space for women in San Francisco.

"'We Are the Future Cunt': CyberFeminism in the 90s" - Claire L. Evans

(First) Cyberfeminist international (1997):
Browse the topics and stuff you find interesting.

"Trouble at the Koolaid Point" - Serious Pony

Critique of the open source comunity - Lennart Poettering

Träff 2 - Hackerkultur

2015-03-18 - 21:00 - 22:30

Finns en hackerkultur eller en hackeridentitet? Hur är den i så fall beskaffad?

Vi går till källor som anses centrala för hackerkulturen och funderar på hur (och vilka) som format kulturen. Vi försöker hitta exempel på identitetsskapande cermonier, auktoriteter, attribut, språk, mm.

Studiefrågor:

> Finns överhuvudtaget en hackerkultur eller rör det sig om en mångfald?
> Finns det skillnader mellan makers, uppfinnare, nördar, diy och hackers?
> Hur har hackerkultur formats? Vilka har haft makt över processen? Har den varit medveten?
> Finns några politiska och etiska riktningar förknippade med hackerkultur?
> Konflikter med konsumtionssamhället, drm, proprietär mjukvara, "tamper proof" mekanismer?
> "true hackers" vs "real hackers"?

Studiematerial:

"Is it a Hackerspace, Makerspace, TechShop, or FabLab?" - Gui Cavalcanti

Wikipedia: "Hacker (programmer subculture)"
Kolla även av vilka och hur sidan ändrats:

Wikipedia: "Hacker ethic"

Wikipedia: "Hackers: Heroes of the Computer Revolution"

The Conscience of a Hacker

"What is a Hacker?" - Brian Harvey

Jargon file: "Hacker Slang and Hacker Culture"

"ULTURAL STRATIGRAPHY: A RIFT BETWEEN SHARED MACHINE SHOPS" - maxigas
"Production and governance in hackerspaces:
A manifestation of Commons-based peer production in the physical realm?"
- Vasilis Kostakis, Vasilis Niaros and Christos Giotitsas

"Hacklabs and hackerspaces – tracing two genealogies" - Maxigas

"A Hackerspace primer: Hackers, Makers, and Teachers (Part 2 – identities)"
-Andrew Richard Schrock

Labitat - Guidelines

"THE CYPHERNOMICON: Cypherpunks FAQ" (1994) - Timothy C. May
Section: "Cypherpunks -- History, Organization, Agenda"

Träff 3 - Fri mjukvara

2015-04-01 - 21:00 - 22:30

Fri mjukvara är en unik företeelse i vårt sammhälle. Det utmanar föreställningar om lönearbete och ägande på ett radikalt sätt och är samtidigt vida accepterat och över allt närvarande.

Vi undersöker vad som motiverar programmerare att "jobba gratis", vem som tjänar på fri mjukvara och om ekonomisk teori kan ge några ledtrådar.

Studiefrågor:

> Är fri mjukvara en gåvoekonomi?
> Behövs proprietär inkomstbringande mjukvara för att fri och gratis mjukvara skall produceras?
> Varför "arbeta gratis", motivation för produktion?

Studiematerial:

Literaturlistan till den här träffen är ännu inte helt klar...

"Gift and Free Software" - Matthias Studer

Why Open Source misses the point of Free Software:

"Tor is Peace, Software Freedom is Slavery, Wikipedia is Truth [27C3] (video 70min)" - Morton Swimmer

"Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects" - Karim R. Lakhani & Robert G Wolf

"Kvinnor och open source" - Hedvig Kamp

"The gift economy and free software" - Jem Matzan

"Envisioning a Hamlet Economy: Topology of Sustainability and Fulfilled Ontogeny" - Jeff Vail

Gnu/Linux - Milestone on the Way to the GPL-society" - Stefan Merten

"From the Communism of Capital to Capital for the Commons: Towards an Open Co-operativism" - Michel Bauwens, Vasilis Kostakis

"Commons Transition Plan" - Michel Bauwens

Träff 4 - Hackers och aktivister

2015-04-15 - 21:00 - 22:30

När Stratfor hackades publicerades texten "Det stundande upproret" på sidan. Det är en radikal politisk text, vilket gav hacket en aktivistisk kontext. Gruppen bakom texten, som inte är hackers, dök sedan upp på hacker kongressen CCC med en ny text: "Fuck Off Google".

Under den här träffen undersöker vi relationen mellan hackers och politiska aktivister. Hur ser sammarbeten ut med "vanliga" aktivistgrupper och i vilken utsträckning är det hackers som själva är aktivister.

Språket i vissa av texterna till den här träffen är svårt, politiskt och akademiskt. Anteckna sådant du undrar över och ta upp det på chatt-träffen.

Studiefrågor:

> Vilka politiska hack eller hackergrupper kan du komma på?
> Vilka politiska frågor intresserar hackers?
> Vad är hacktivism?

Studiematerial:

Literaturlistan till den här träffen är ännu inte helt klar...

"The Rise Of The Hacktivist" - Lindsay ONeal

"The Rise and Fall of Jeremy Hammond: Enemy of the State" - Janet Reitman

Jeremy Hammond at DEFCON 2004 (27 min video)

"The coming insurrection" - The Invisible Committee:
Läs kapitlet: "Fourth Circle: More simple, more fun, more mobile, more secure!”

The Invisible Committee Returns with "Fuck Off Google":

Ett exempel på vad "Fuck off google" pappret handlar om:
"Hackare till hjälp i stadsutveckling" - Linda Nohrstedt

Cyber Marx, kapitel 8, sid. 25-33
"Zero State: Computerised Counter-Planning"

"The Real Role Of Anonymous In Occupy Wall Street" - Sean Captain

"#opIsrael – Anonymous stands by Palestine in this time of war and grief"

B.L.O. - "Barbie Liberation Organization"

"Whatever Happened To The man behind SimCopter’s gay “Easter Egg”?" - Lyle Masaki

Institute for Applied Autonomy (IAA) projects:

BIT ROCKET - Bureau of Inverse Technology (Bit)

Image Fulgurator - Julius von Bismarck

"Free Beer" - Written by speakers at FSCONS 2008

"Hackerspace Movement: A Plan for a New Economy" - @Xer0Dynamite

Riseup.net - Political Principles

Cyber Marx, kapitel 4, sid. 5-43

"Your License to Kill Is Hereby Revoked" - PETA (Jeff Mackey)
License text: http://hpl.4zm.org/

Djurrättsaktivister använder quadcopter för att dokumentera tjuvjakt:

"Hacktivism in My Words" - Carmin Karasic